Toms Harjo (dz. 1996. gadā Rīgā) ir fotogrāfs no Vecmīlgrāvja, sevi patiesi vairāk identificējot tieši ar šo Rīgas daļu. Tas ir nomaļš ostas rajons Rīgā, kur ir izteikti jūtama jūras, mežu un rūpnīcu klātesamība. Jau pamatskolas laikā sācis eksperimentēt ar dizainu, izmantojot burtveidolus, fotogrāfiju un tekstu.

2017. gadā Toms Harjo absolvējis ISSP divu gadu programmu laikmetīgajā fotogrāfijā, kur studējis pie Latvijas labākajiem laikmetīgajiem autorfotogrāfiem – Ivetas Vaivodes, Reiņa Hofmaņa, Andreja Granta, Arņa Balčus un Ievas Epneres. Studiju laikā Foto Kvartāla redaktors Arnis Balčus uzaicināja Tomu kļūt par FK redaktora asistentu. Pēc pusgada mākslinieks jau sāka režisēt, filmēt un montēt īsfilmas par Latvijas māksliniekiem, kas darbojas ar fotogrāfiju, tādējādi aizsākot praktizēt arī kinematogrāfiju. Mākslinieks piedalījies vairākās grupu izstādēs gan Latvijā, gan pasaulē. Sarīkojis vairākas personālizstādes, no kurām kā svarīgāko kim? laikmetīgā mākslas centra izstādi 2018. gadā, Rīgā. Kopš 2018.gada rudens mākslinieks studē aktiermeistarību leģendārā režisora Alvja Hermaņa kursā.

Nozīmīga mākslinieka identitātes daļa ir reliģiskā piederība. Jau kopš dzimšanas Toms audzināts Jehovas liecinieku ticībā. Šīs ticības uzskatu analīze un pašanalīze ir Toma Harjo ilgtermiņa fotoprojekta ‘’Patiesībā’’ pamatā. Fotogrāfiju sērija ir refleksija par cilvēka alkām pēc piederības, viņa attiecībām ar ticību un reliģiju. Tie ir centieni dzīvot harmonijā ar Bībeli pasaulē, kas lielā mērā ir sekulāra. Tiekšanās pēc garīgās un morālās tīrības dialogā ar emocionālu distancētību pret cilvēku vairumu, kas nav “patiesībā”. Tie ir līdzsvara meklējumi starp šaubām un patētisku pārliecību, starp sevi un citiem, starp vientulību un piederību.

Citi pārstāvētie mākslinieki