Lai ieinteresētu auditoriju iepazīties ar VV Foundation rīkotajām izstādēm un rezidenču programmu, kā arī lai veicinātu intelektuāli bagātākās sabiedrības veidošanos, fonda galvenais mērķis ir veidot laikmetīgu un tematiski aktuālu izglītības programmu. Fonda veidotāji uzskata, ka ar laikmetīgās izglītības programmas palīdzību ir iespējams veidot saskari starp apmeklētāju un māksliniekiem vai nozares profesionāļiem un pilnveidot apmeklētāju izstādes pieredzi, piedāvājot gan intelektuāli izglītojošus pasākumus, gan iespējas praktiskai pieredzei. Fonda veidotāji uzskata, ka Latvijā ir nepieciešams veicināt laikmetīgās mākslas pieejamību un izglītību visiem sabiedrības locekļiem, tādēļ katrā projektā ietvertie pasākumi apmeklētājiem būs pieejami bez maksas.
Pirmā fonda izglītības programma tika īstenota Lara Strunkes izstādes “Aiza’’ ietvaros, kas norisinājās no 11.aprīļa līdz 11. maijam Dzelzceļa muzejā Rīgā. Izstādi papildināja daudzveidīga izglītības programma, kas ļāva apmeklētājiem gūt dziļāku ieskatu Lara Strunkes daiļradē. Izstādē notika praktiskas nodarbības ar māksliniekiem, lekcijas, sarunas ar izstādes veidotājiem, kā arī nodarbības ģimenēm ar bērniem.