No 10. līdz 16. augustam Cēsīs norisinājās Cēsu Pluriversitāte – Vasaras skola Nr.1, kuras fokusā bija ģeogrāfijas, dizaina un filozofijas iespējamās kopsakarības.

Liberālais kapitālisms, kā mūsdienās dominējošais rietumu sabiedrības dzīves pārvaldes modelis, pēdējos gados ir arvien vairāk nonācis kritikas krustugunīs, kurās regulāri tiek uzdots jautājums par to, vai šī sabiedrības pārvaldes forma joprojām ir vislabākā un vispiemērotākā mūsdienu cilvēcei.
Rietumu sabiedrība nepagurstoši turpina kalpot tehniskā progresa un zinātnes doktrīnu diktatūrai, kā vienīgajai patiesībai, kura varētu aizvest mūsdienu cilvēku pie absolūtas laimes un nemirstības utopijas. Ideoloģiski pakļaujoties šai doktrīnai mēs rūpējamies par šīs “ticības” rūpīgu nodošanu nākamajām paaudzēm ar indoktrinētas izglītības sistēmas palīdzību.
Valsts kā ideoloģiskais pasūtītājs organizē tādu sabiedrības izglītošanas modeli, kurš nodrošina šai ideoloģijai vajadzīgu un paklausīgu cilvēku veidošanu.
Domājams, ka turpmākajos gados liberālais kapitālisms rietumos varētu kļūt sociāli atbildīgāks, savādāks, citādi domājošo iekļaujošāks. Taču, lai kopīgiem spēkiem varētu izveidot labāku, tolerantāku, iekļaujošāku un sociāli atbildīgu sabiedrību, mums jāļaujās zināšanu apgūšanas plurālismam, kas varētu dot grūdienu jaunām idejām par dzīvi, cilvēkiem, kopīgiem mērķiem un jauniem cilvēces virsuzdevumiem.

VV Fonds atbalsta Cēsu Pluriversitātes vasaras izglītības programmu un arī turpmāk, savu iespēju robežās, atbalstīs citādus, alternatīvus, savādākus zināšanu iegūšanas veidus, kuri paplašina redzējumu un sapratnes horizontu par nākotnes sabiedrības iespējamiem politiskajiem, ekonomiskajiem un sociālajiem procesiem.

Citi jaunumi