VV Foundation mērķis ir padarīt kultūru par dzīvesveidu. Ar kultūru saprotot ne tikai dažādas mākslas izpausmes formas, bet arī ekoloģisku domāšanu un sabiedrības izglītošanu, tādēļ PAiR* plānota kā platforma, kurā attīstīt visdažādākās radošās prakses.

Pāvilosta Artist in Residency – ir starptautiska mākslinieku rezidences vieta, kas atrodas Baltijas jūras krasta pilsētā Pāvilostā jeb, kā to dēvē vietējie, Āķgalā. Jūra un tās tuvums ir svarīga Latvijas ģeogrāfiskā, politiskā un kultūras atšķirība. Jūras krasts ir 500 km garš, un tādā veidā vēsturiski ietekmējis ne tikai nodarbošanos, bet arī izpausmes domāšanā un kultūrā. PAiR rezidences atrašanās vieta Baltijas jūras krastā lielā mērā nosaka arī tās raksturu: radoša vide ārpus pilsētas kņadas.

PAiR rezidence būs vieta, kas nodrošinās rezidējošajiem māksliniekiem un citiem radošiem profesionāļiem laiku, telpu un resursus pētniecībai, eksperimentiem un profesionālai attīstībai. Pāvilostas galvenais mērķis ir radīt starpdisciplināru nozaru rezidenču programmu, kurā līdzās pastāv māksla, Baltijas jūras un tās piekrastes daba un reģiona kopiena.

PAiR organizēs uzsaukumus trīs reizes gadā. Katrs uzsaukums apvienos dažādu disciplīnu māksliniekus no vizuālās mākslas un teorijas disciplīnām, kino, mūzikas, arhitektūras, literatūras, u.c. radošajām nozarēm. Viens no rezidences pamatuzdevumiem ir sadarbības veicināšana starp Latvijas un starptautiskajiem māksliniekiem, tādēļ katrā no rezidences uzsaukumiem tiks atlasīti gan vietējo, gan internacionālo mākslinieku ideju piedāvājumi. Pieteikumus izvērtēs VV Foundation komanda, piesaistot nozares profesionāļus.

Rezidencē būs 6 individuālas mākslinieku studijas, bibliotēka, kinozāle, filmu montāžas  un skaņu ierakstu studija, kā arī vasaras amfiteātris izrādēm, lasījumiem un kamerkoncertiem. Pirmais rezidences programmas uzsaukums pirmajiem sešiem PAiR māksliniekiem sagaidāms 2019. gadā.