Jaunumi

Exhibitions

Dziedināšanas sesijas

Reiz dzīvoja kāds ruds vīrs, kuram nebija ne acu, ne ausu. Viņam arī nebija matu, tāpēc viņš tikai runāja par rudmatainu. Viņš nevarēja runāt, jo viņam nebija mutes. Viņam arī nebija deguna. Viņam pat nebija ne roku, ne kāju. Un viņam nebija vēdera, un viņam nebija muguras, un viņam nebija mugurkaula, un viņam vispār nebija […]

VV Foundation
"Kā mani pārsteidz māksla? Kad, vērojot mākslas darbu, izjūtu dziļu aizkustinājumu, manī rodas pārdomas un prieks par jauno pieredzi. Fonds rosinās šādus jautājumus un pieredzes daudz biežāk."
Vita Liberte, dibinātāja
"Augstas kvalitātes un sociāli provokatīva māksla nerodas vakuumā. Māksliniekiem ir vajadzīgs atbalsts: draudzīgām komunikācijām un pārrunām, analīzei un pieredzes apmaiņai, kritikai un uzslavām, “telpa” darbam un attīstībai, vieta gara atpūtai un kontemplācijai."
Vilnis Štrams, dibinātājs
"Māksla ir kā jutīgs kultūraugs, kas prasa mīlestību un kopšanu. Tā prasa atbalsta veldzi un izpratnes siltumu. Tikai tad mēs varam gaidīt tās raženu plaukumu. Un tālab jaunā mākslas fonda rosību gribētos salīdzināt ar gādīga dārzkopja rūpēm. Vairot mākslas ziedoni mūsu kultūrvidē - tāds ir mūsu uzdevums."
Jānis Borgs, dibinātājs