Jaunumi

Education

Diskusija. Art and science

6.augustā plkst. 16.00 PAiR rezidencē, Pāvilostā, norisināsies diskusija Art and science: a match looking for heaven. „Starpdisciplinārs” jau pietiekami ilgi ir kļuvis par modes vārdu, lai varētu novērtēt tā pamatotību. Mākslas un zinātnes mijiedarbība un sadarbība ir bijusi auglīga, taču tai noteikti ir vēl lielāks potenciāls. Šajā diskusijā mēģināsim izpētīt un apzināt labākās (un sliktākās) pieejas zinātnes izmantošanai […]

VV Foundation
"Kā mani pārsteidz māksla? Kad, vērojot mākslas darbu, izjūtu dziļu aizkustinājumu, manī rodas pārdomas un prieks par jauno pieredzi. Fonds rosinās šādus jautājumus un pieredzes daudz biežāk."
Vita Liberte, dibinātāja
"Augstas kvalitātes un sociāli provokatīva māksla nerodas vakuumā. Māksliniekiem ir vajadzīgs atbalsts: draudzīgām komunikācijām un pārrunām, analīzei un pieredzes apmaiņai, kritikai un uzslavām, “telpa” darbam un attīstībai, vieta gara atpūtai un kontemplācijai."
Vilnis Štrams, dibinātājs
"Māksla ir kā jutīgs kultūraugs, kas prasa mīlestību un kopšanu. Tā prasa atbalsta veldzi un izpratnes siltumu. Tikai tad mēs varam gaidīt tās raženu plaukumu. Un tālab jaunā mākslas fonda rosību gribētos salīdzināt ar gādīga dārzkopja rūpēm. Vairot mākslas ziedoni mūsu kultūrvidē - tāds ir mūsu uzdevums."
Jānis Borgs, dibinātājs