Jaunumi

Artist Residency

Anna Dzerve / Rīgas Fotogrāfijas biennāle – NEXT 2023 balva

Šogad 1000 EUR naudas balvu un iespēju pavadīt vienu mēnesi rezidencē „PAiR” esam piešķīruši Annai Dzērvei (LV) par darbu „Labi, ka viņš nomira” . Uzskatam, ka autore savu personīgo pieredzi ir transcendējusi mākslas valodā, caur kuru skatītājs var atpazīt daudzus mūsdienu laikmetā dominējošos kontekstus, kā piemēram, sieviešu tiesību jautājumus, fukoistisko panaptikona principu par totālo novērošanu […]

VV Foundation
"Kā mani pārsteidz māksla? Kad, vērojot mākslas darbu, izjūtu dziļu aizkustinājumu, manī rodas pārdomas un prieks par jauno pieredzi. Fonds rosinās šādus jautājumus un pieredzes daudz biežāk."
Vita Liberte, dibinātāja
"Augstas kvalitātes un sociāli provokatīva māksla nerodas vakuumā. Māksliniekiem ir vajadzīgs atbalsts: draudzīgām komunikācijām un pārrunām, analīzei un pieredzes apmaiņai, kritikai un uzslavām, “telpa” darbam un attīstībai, vieta gara atpūtai un kontemplācijai."
Vilnis Štrams, dibinātājs
"Māksla ir kā jutīgs kultūraugs, kas prasa mīlestību un kopšanu. Tā prasa atbalsta veldzi un izpratnes siltumu. Tikai tad mēs varam gaidīt tās raženu plaukumu. Un tālab jaunā mākslas fonda rosību gribētos salīdzināt ar gādīga dārzkopja rūpēm. Vairot mākslas ziedoni mūsu kultūrvidē - tāds ir mūsu uzdevums."
Jānis Borgs, dibinātājs