Būtiska VV Foundation darbības daļa, ar mērķi veicināt intelektuāli bagātākās sabiedrības veidošanos, ir veidot laikmetīgu un tematiski aktuālu izglītības programmu. Fonda veidotāji uzskata, ka ar laikmetīgās izglītības programmas palīdzību ir iespējams veidot saskari starp apmeklētāju un māksliniekiem vai nozares profesionāļiem un pilnveidot apmeklētāju izstādes pieredzi, piedāvājot gan intelektuāli izglītojošus pasākumus, gan iespējas praktiskai pieredzei. Fonda veidotāji uzskata, ka Latvijā ir nepieciešams veicināt laikmetīgās mākslas pieejamību un izglītību visiem sabiedrības locekļiem, tādēļ šādi pasākumi tiek organizēti katrā VV Foundation atbalstītajā vai organizētajā izstādē, un apmeklētājiem tie ir pieejami bez maksas.

VV Foundation regulāri organizē mākslas profesionāļu diskusijas, tostarp tādas, kas atspoguļo PAiR rezidences darbību.